Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame @kerfpvucm

Aktuálne informácie

Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlasuje 2. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole...

V dňoch 9.-11. októbra 2018 sa Univerzita Sv. Cyrila a Metoda zúčastní Študentského veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC 2018 v NTC v Bratislave.

Na podujatí Noc výskumníkov v Banskej Bystrici v obchodnom centre Europa sa dňa 28.9.2018 zúčastnili aj zástupcovia našej Katedry ekochémie a rádioekológie. Deti veľmi zaujala detekcia DNA aj kontrolných elementov pravých bankoviek pomocou UV svetla. Videli pod mikroskopom listy žihľavy aby si vedeli predstaviť, prečo a ako ich rastlina pri dotyku...

Dňa 14.9.2018 sa na námestí Eurovea v Bratislave uskutočnil 3. ročník Vedeckého veľtrhu (https://www.vedeckyveltrh.sk/). Na tomto podujatí sa zúčastnila aj Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave prostredníctvom spoločného stánku so spoločnosťou BIONT, a.s. a témy s názvom "Rastliny na vyšetrení u lekára". Účastníci...

Dňa 16.10.2018 o 11:00 hod. sa v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Hlavná 418, 919 51 Špačince) uskutoční slávnostné otvorenie spoločného výskumného pracoviska pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie.